2021 EADC PRO TOURS 4, 5 & 6


EADC PRO TOURS 4

24.04.21

64-33

Pontus Andrey 6-4 Zhukov Evgeniy

Lapinin Pavel 6-2 Leshchev Anton

Kozlov Evgeniy 6-4 Ozerov Aleksander

Pokatskii Evgeniy 6-5 Nedostypenko Anatoliy

Vasiukov Georgey 6-3 Shagaev Pavel


32-17


Samoshkin Timofey 6-2 Shevchenko Igor

Pontus Andrey 6-0 Korsunov Roman

Fomin Denis 6-2 Pokatskii Evgeniy

Demidenko Evgeniy 6-0 Smirnov Sergey

Obukhov Roman 6-5 Sitkarev Dmitriy

Burykin Vadim 6-1 Shvetsov Pavel Kadochnikov Alexey 6-0 Smirnov Vladislav

Zhavoronkov Dmitriy 6-2 Shirokiy Igor

Khohryakov Vitaliy 6-2 Soldatov Oleg

Kozlov Evgeniy 6-4 Derakov Evgeniy

Gorbunov Dmitriy 6-4 Sokolov Ruslan

Mironichev Aleksey 6-3 Berdyev Yuri Aldoshin Maxim 6-0 Pimenov Aleksandr

Lapinin Pavel 6-5 Klimov Ivan

Izotov Evgeniy 6-3 Belov Maxim

Vasiukov Georgey 6-2 Guchenkov Ivan

16-9 Samoshkin Timofey 6-0 Fomin Denis

Obukhov Roman 6-1 Burykin Vadim

Kadochnikov Alexey 6-0 Pontus Andrey

Demidenko Evgeniy 6-5 Zhavoronkov Dmitriy

Khohryakov Vitaliy 6-2 Kozlov Evgeniy Gorbunov Dmitriy 6-0 Mironichev Aleksey

Aldoshin Maxim 6-3 Lapinin Pavel

Izotov Evgeniy 6-0 Vasiukov Georgey


8-5

Demidenko Evgeniy 6-4 Gorbunov Dmitriy

Khohryakov Vitaliy 6-5 Samoshkin Timofey

Kadochnikov Alexey 6-2 Aldoshin Maxim

Izotov Evgeniy 6-4 Obukhov Roman

SEMI-FINAL

Izotov Evgeniy 6-4 Khohryakov Vitaliy

Kadochnikov Alexey 6-5 Demidenko Evgeniy

Final

Izotov Evgeniy 6-5 Kadochnikov Alexey

EADC PRO TOURS 5

24.04.21


32-17


Sitkarev Dmitriy 6-1 Kozlov Evgeniy

Izotov Evgeniy 6-1 Pimenov Aleksandr

Obukhov Roman 6-2 Sokolov Ruslan

Samoshkin Timofey 6-5 Smirnov Vladislav

Pontus Andrey 6-0 Berdyev Yuri

Klimov Ivan 6-4 Shvetsov Pavel

Belov Maxim 6-3 Burykin Vadim

Khohryakov Vitaliy 6-0 Pokatskii Evgeniy

Smirnov Sergey 6-4 Fomin Denis

Zhukov Evgeniy 6-4 Aldoshin Maxim

Leshchev Anton 6-3 Mironichev Aleksey

Zhavoronkov Dmitriy 6-5 Korsunov Roman

Shirokiy Igor 6-5 Ozerov Aleksander


16-9

Demidenko Evgeniy 6-0 Sitkarev Dmitriy

Gorbunov Dmitriy 6-5 Pontus Andrey

Obukhov Roman 6-1 Klimov Ivan

Khohryakov Vitaliy 6-0 Smirnov Sergey

Zhukov Evgeniy 6-0 Leshchev Anton

Zhavoronkov Dmitriy 6-5 Samoshkin Timofey

Shirokiy Igor 6-5 Izotov Evgeniy

Kadochnikov Alexey 6-1 Belov Maxim

8-5


Gorbunov Dmitriy 6-3 Demidenko Evgeniy

Zhukov Evgeniy 6-3 Kadochnikov Alexey

Khohryakov Vitaliy 6-1 Zhavoronkov Dmitriy

Obukhov Roman 6-3 Shirokiy Igor


SEMI-FINAL

Gorbunov Dmitriy 6-4 Zhukov Evgeniy

Khohryakov Vitaliy 6-2 Obukhov Roman

Final

Gorbunov Dmitriy 6-3 Khohryakov Vitaliy

EADC PRO TOURS 6

25.04.21


64-33


Tiarsov Sergey 6-0 Skorik Alexey

Klyuev Artyom 6-3 Guchenko Ivan

Sokolov Ruslan 6-3 Zhukov Evgeniy

Belov Maxim 6-5 Sitkarev Dmirtiy


32-17


Khohryakov Vitaliy 6-3 Smirnov Sergey

Samoshkin Timofey 6-2 Shvetsov Pavel

Aldoshin Maxim 6-2 Ozerov Aleksander

Zhavoronkov Dmitriy 6-1 Pimenov Aleksandr

Demidenko Evgeniy 6-1 Korsunov Roman

Smirnov Vladislav 6-0 Gnedko Sergey

Obukhov Roman 6-0 Raevskaya Margarita

Burykin Vadim 6-1 Leshchev Anton

Pontus Andrey 6-2 Tiarsov Sergey

Gorbunov Dmitriy 6-3 Shirokiy Igor

Pokatskii Evgeniy 6-5 Burykina Alisa

Klyuev Artyom 6-0 Shevchenko Igor

Kadochnikov Alexey 6-3 Popov Kirill

Sokolov Ruslan 6-3 Fomin Denis

Izotov Evgrnii 6-0 Berdyev Yuri

Belov Maxim 6-0 Mironichev Aleksey


16-9


Demidenko Evgeniy 6-1 Smirnov Vladislav

Obukhov Roman 6-3 Burykin Vadim

Khohryakov Vitaliy 6-4 Zhavoronkov Dmitriy

Klyuev Artyom 6-1 Samoshkin Timofey

Gorbunov Dmitriy 6-0 Pokatskii Evgeniy

Kadochnikov Alexey 6-2 Sokolov Ruslan

Aldoshin Maxim 6-4 Pontus Andrey

Izotov Evgrnii 6-2 Belov Maxim

8-5


Gorbunov Dmitriy 6-5 Demidenko Evgeniy

Kadochnikov Alexey 6-2 Obukhov Roman

Klyuev Artyom 6-4 Khohryakov Vitaliy

Izotov Evgrnii 6-1 Aldoshin Maxim


SEMI-FINAL


Gorbunov Dmitriy 6-4 Kadochnikov Alexey Izotov Evgrnii 6-2 Klyuev Artyom

Final

Gorbunov Dmitriy 6-3 Izotov Evgrnii